Swarovski® 4mm Bicone Amethyst AB 2X Style #5328

Swarovski® 4mm Bicone Amethyst AB 2X Style #5328

Item Description

  • Item: SW00360
  • Price: $0.18 $0.13

Sold individually.

Swarovski® 4mm faceted bicone crystals. Amethyst AB 2X, Swarovski® style #5328.