Swarovski® 6mm Cube Fuchsia Style #5601

Swarovski® 6mm Cube Fuchsia Style #5601

Item Description

  • Item: SW00335
  • Price: $1.49 $1.04

Sold individually.

Swarovski® 6mm faceted cube crystals. Fuchsia, Swarovski® style #5601.