Swarovski® 4mm Cube Amethyst Style #5601

Swarovski® 4mm Cube Amethyst Style #5601

Item Description

  • Item: SW00296
  • Price: $0.71 $0.50

Sold individually.

Swarovski® 4mm faceted cube crystals. Amethyst, Swarovski® style #5601.