Swarovski® 4mm Cube Crystal AB Style #5601

Swarovski® 4mm Cube Crystal AB Style #5601

Item Description

  • Item: SW00272
  • Price: $0.67 $0.50

Sold individually.

Swarovski® 4mm faceted cube crystals. Crystal AB, Swarovski® style #5601.